RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Tijdelijke regeling Aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel

De minister voor Rechtsbescherming van het ministerie van JenV, Sander Dekker, heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven de opdracht gegeven de tijdelijke regeling Aannemelijkheid slachtofferschap uit te voeren. Het betreft een pilot die van 1 januari tot en met 31 december 2018 duurt. Met deze regeling is het Schadefonds Geweldsmisdrijven uitgebreid met een subcommissie slachtofferschap mensenhandel die een multidisciplinair deskundigenbericht moet uitbrengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken.

De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een aanvraag in behandeling nemen als:

 

  • het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie;

  • de zaak op of na 1 januari 2018 geseponeerd is of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is vrijgesproken;

  • er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland;

  • de aanvraag binnen 4 weken na de datum op de sepotbeslissing of de vrijspraak is ingediend.

  • De voorbereidingen van de pilot zijn zo goed als gereed. Voor de kerst worden de relevante organisaties en partners per mail nader geïnformeerd.

 


Nagekomen bericht 24/04/2018: door verschillende signalen uit het mensenhandelveld en op basis van aanvragen die zijn ingediend, is de Commissie slachtofferschap mensenhandel zich er van bewust dat de indieningstermijn van vier weken niet altijd haalbaar is. Daarom heeft de Commissie besloten soepeler om te gaan met de indieningstermijn. Met dien verstande dat binnen vier weken een vormvrij verzoek moet worden ingediend.

Meer informatie over de pilot 'Aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel' is te vinden op de speciale pagina site van het Schadefonds.

Op dezelfde site is via deze link algemene info te vinden over het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds, de hoogte van de uitkering, informatie over lichamelijk en psychisch letsel en veelgestelde vragen. Informatie is ook in het Engels verkrijgbaar.