KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

TIP-rapport positief over Nederland, maar plaatst ook kritische kanttekeningen

Eind juni is het gezaghebbende Trafficking in Persons Report (TIP) verschenen. Dit rapport wordt jaarlijks opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en beoordeelt landen op de wijze waarop zij hun aanpak van mensenhandel vormgeven. Het rapport is positief over Nederland, maar beveelt ook enkele maatregelen aan om de aanpak te verbeteren. CoMensha onderschrijft het beeld dat in het rapport naar voren komt.

Zo is het rapport optimistisch over het toegenomen aantal mensenhandelaren dat in het afgelopen jaar veroordeeld is. Ook gaat het rapport in op de vele trainingen over mensenhandel die in Nederland gegeven zijn aan onder meer rechters, officieren van justitie, advocaten, hotelmedewerkers en vliegtuigpersoneel.

Kritisch
Het rapport is echter kritisch over de daling van het aantal geregistreerde slachtoffers in Nederland en het feit dat er nog onvoldoende zorgcoördinatoren zijn.
 

  Het signaleren en melden van slachtoffers is van essentieel belang   Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha

 


Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha: Het rapport meldt een daling over de afgelopen jaren. Het is daarom goed te constateren dat er in 2017 een lichte stijging van het aantal meldingen bij CoMensha te zien is. We moeten voorkomen dat slachtoffers van mensenhandel niet gezien worden, in de uitbuitingssituatie blijven en dus ook niet de benodigde zorg en hulp krijgen. Daarom is het signaleren en melden slachtoffers van essentieel belang.

Te weinig zorgcoördinatoren
Ook gaat het rapport in op het ontbreken van een landelijk dekkend stelsel van zorgcoördinatoren mensenhandel. CoMensha zet zich al langere tijd in om tot een landelijke uitrol te komen. Veel gemeenten hebben nauwelijks of geen aandacht voor mensenhandel, terwijl ze wel verantwoordelijk zijn voor preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en ook bij het opwerpen van barriéres.

Anno 2017 blijkt dat veel gemeenten mensenhandel in hun gemeente ontkennen. Ina Hut: Het rapport vraagt terecht aandacht voor het feit dat in zestien van de 35 centrumgemeenten nog steeds geen zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel is geregeld. In de centrumgemeenten waar wel actie is ondernomen, verschilt de mate van bestuurlijke betrokkenheid en inzet. Slachtoffers van mensenhandel worden hiervan de dupe. CoMensha heeft dankzij extra gelden van het ministerie van VWS en Justitie en Veiligheid nu extra capaciteit om samen met het VNG draagvlak bij gemeenten te creëren om zorgcoördinatoren aan te stellen en beleid met betrekking tot mensenhandel op te zetten.

Meer informatie
Op de website van de Nationaal Rapporteur wordt ook ingegaan op het rapport.
Klik hier om rechtstreeks naar het TIP-rapport te gaan.

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018