RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

TIP rapport 2014 verschenen

Het TIP adviseert Nederland o.a. om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor NGO's zodat zij een rol kunnen spelen bij de identificatie van slachtoffers. Ook benoemt het TIP het belang van opvang en hulp voor slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Uit het TIP-rapport blijkt dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten, evenals vorig jaar, een Tier 2-ranking krijgen.

Lees meer: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm