RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

TIP-rapport: Nederland behoudt status Tier 1 in strijd tegen mensenhandel

Op 20 juni jl. is de Trafficking in Persons Report 2019 uitgebracht door de US State Department. In dit TIP Report worden landen geclassificeerd op basis van hun in zet in de strijd tegen mensenhandel op basis van de  Amerikaanse Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (TVPA). Nederland, inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES-eilanden, behoudt wederom de status van Tier 1. 

Tier 1 is de hoogste klasse en wordt toegekend als landen volledig voldoen aan de minimumeisen uit de TVPA. Tier 3 is de laagste klasse. De overige landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben in het TIP-Report de status van Tier 2 gekregen: ze voldoen niet volledig aan de minimumeisen in de strijd tegen mensenhandel.

Input CoMensha
Voor de totstandkoming van de rapportage verrichten vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassades in de diverse landen interviews met stakeholders die zich bezighouden met de aanpak van mensenhandel. In dit kader wordt CoMensha jaarlijks geïnterviewd.

Aanbevelingen
Er is een aantal aanbevelingen meegegeven aan Nederland. Zo wordt opgeroepen om meer inspanningen te verrichten om slachtoffers te identificeren en mogelijke slachtoffers zorg en hulpverlening te bieden, ongeacht of er wordt meegewerkt aan een strafrechtelijk onderzoek. Ook wordt aangegeven dat het meer eenduidigheid moet komen in toekennen van de bedenktijd. Inzake arbeidsuitbuiting wordt meer outreachend veldwerk wenselijk geacht om misstanden te signaleren. Ten aanzien van het programma Samen tegen mensenhandel geeft het TIP-Report mee dat meetbare doelstelling zouden moeten worden geformuleerd. Als het gaat om de de BES-eilanden wordt gepleit voor uitbreiding van het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel of een andere onafhankelijke instanties die voortgang en ontwikkeling in de aanpak van mensenhandel monitort.

Herkenning
CoMensha ziet hierin herkenning, met name als het gaat om loskoppeling van strafrechtelijk onderzoek en aanspraak op voorzieningen, concretisering van meetbare doelen in het programma Samen tegen mensenhandel en extra aandacht voor de BES-eilanden. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook in lijn met eerdere aanbevelingen uit rapportages van de Nationaal Rapporteur en GRETA-rapportage.  

Lees hier het hele TIP-rapport. Onderstaand ook de directe links naar 'country narratives'.