KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Toespraak minister Asscher

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield op een symposium over Arbeidsmigratie in Limburg op 9 februari de onderstaande toespraak.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2015/02/09/toespraak-minister-asscher-op-symposium-arbeidsmigratie-limburg-9-februari-2015.html