JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Toespraak minister Asscher

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield op een symposium over Arbeidsmigratie in Limburg op 9 februari de onderstaande toespraak.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2015/02/09/toespraak-minister-asscher-op-symposium-arbeidsmigratie-limburg-9-februari-2015.html