JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Toolkit voor hulpverleners migranten beschikbaar

De toolkit wordt symbolisch overhandigd aan mr.dr. Kees Riezebos door afgevaardigden van de betrokken organisaties COA, Nidos, VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en CoMensha. Namens CoMensha is onze adviseur aanpak mensenhandel, Sandra van den Berg, (rechts op de foto) vertegenwoordigd. 

Donderdag 4 april jl. was de eindconferentie van het project STEP (Sustainable integration of Trafficked human beings through proactive identification and Enhanced Protection) in Nieuwspoort te Den Haag. Op de eindconferentie is het eindproduct van STEP, de Toolkit 'Het bespreken van mensenhandel/uitbuiting met (voormalig) asielzoekers', overhandigd aan de directeur Migratiebeleid en plv directeur-generaal Migratie, mr. dr. Kees Riezebos. De Toolkit is een gezamenlijk product van het COA, Nidos, VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en CoMensha. 

De toolkit is bedoeld als leidraad tijdens voorlichting over mensenhandel door medewerkers en vrijwilligers aan asielzoekers. “Migranten gaven zelf bij ons aan baat te hebben bij informatie over uitbuiting. Toch bleek dit nog geen vast onderdeel te zijn van de voorlichting die zij krijgen na aankomst,” aldus Marieke van den Berg, projectleider mensenhandel van het Rode Kruis. “Deze toolkit moet hulpverleners in staat stellen deze onderwerpen bespreekbaar te maken met migranten.”

Vorig jaar brachten het Rode Kruis, COA, VluchtelingenWerk en CoMensha al een e-learning uit die gericht is op het herkennen van signalen van mensenhandel en wat je als hulpverlener moet doen om het slachtoffer te helpen. Meer dan 800 hulpverleners volgden deze cursus al. De toolkit die nu is ontwikkeld, is gericht op preventie.

De toolkit is digitaal beschikbaar met daarbij nog meer voorlichtingsmateriaal en uitleg over het project STEP. Op de Mensenhandel Academy staat ook de e-learning voor hulpverleners migranten.

IMG-20190404-WA0001

Op de bijeenkomst met ruim honderd medewerkers die zich inzetten voor migranten, ging onze collega Marcus de Koning-Man in op het belang van samen optrekken tegen mensenhandel en gaf toelichting op het digitale gebruik van de toolkit via de Mensenhandel Academy op de site van CoMensha.