JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Training aan tolken van TVcN

CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en trainingen op maat. Ditmaal ook bij het tolk/vertaalcentrum TVcN.

Er zijn veel buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers die de Nederlandse taal niet spreken en ondersteuning nodig hebben bij het communiceren in het Nederlands, kunnen in aanmerking komen voor een tolk. Echter hebben deze tolken vaak geen kennis van mensenhandel en mensensmokkel. En je zou denken dat een tolk deze kennis ook niet nodig heeft omdat hij alleen maar hoeft te vertalen.

CoMensha krijgt vaak van tolken te horen dat woorden soms niet één op één vertaald kunnen worden. Ook is het lastig om deze woorden te omschrijven als er onvoldoende kennis is. Derhalve vinden wij het erg belangrijk om tolken te trainen. Zij weten nu wat mensenhandel is en wat de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel inhoudt.

In 2016 hebben we twee keer een training gegeven aan de tolken van TVcN. De trainingen zijn goed bezocht en zijn als erg nuttig ervaren.
Wilt u meer informatie over de opleidingen en trainingen van CoMensha dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Opleiding en Trainingen via info[at]comensha.nl.
 Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2016-4