KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Trainingen en workshops

CoMensha heeft in de afgelopen periode diverse trainingen gegeven, alleen of in samenwerking met andere organisaties. Algemeen doel van de trainingen is professionals die binnen hun werk in aanraking zouden kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel bekend te maken met mensenhandel en hen te leren op welke signalen gelet kan worden.
Training COA
In asielzoekerscentra bevinden zich vaak slachtoffers van mensenhandel, in het verleden werd dit niet altijd herkend. Om medewerkers in een asielzoekerscentrum bekend te maken hiermee heeft CoMensha samen met het EMM, de Beschermde Opvang Jade en (deels) de IND trainingen gegeven.

Enerzijds 2-daagse trainingen voor nieuwe contactpersonen mensenhandel bij de AZC's en anderzijds ééndaagse trainingen voor nieuwe medewerkers van een asielzoekerscentrum.
De trainingen zijn gegeven in Zwolle, Amersfoort en Eindhoven.

Tijdens deze trainingen is onder meer uitleg gegeven over wat mensenhandel is en is er aandacht besteed aan de signalen waarmee je mensenhandel kunt herkennen. Daarnaast is uitleg gegeven over de B8- procedure, over de voorzieningen waar slachtoffers van mensenhandel aanspraak op kunnen maken. Er wordt vooral vanuit het slachtofferperspectief gekeken.

De trainingen zijn zeer positief ontvangen, deelnemers vinden dat ze echt iets kunnen met de opgedane kennis. Eén deelnemer verwoordde het als volgt: 'Wat fijn dat we nu weten wat we kunnen doen met de signalen.'

Wellicht komt er in het najaar nog een vervolgtraining.


Training aan gemeenten
Op initiatief van Fairwork en samen met CoMensha, ISZW en Meld Misdaad Anoniem is er een pilot gestart door trainingen te geven aan baliemedewerkers en toezichthouders van Eindhoven en Hoogeveen. Ook in Midden Nederland, Noord Nederland en in Rotterdam zijn trainingen gegeven.

De trainingen zijn vooral gericht op het herkennen van arbeidsuitbuiting. Wat zijn de signalen en wat kun je doen als je denkt dat je te maken hebt met een slachtoffer van arbeidsuitbuiting.

Deze training is gestart als een 'train de trainer training', de veiligheidscoördinatoren kunnen dan vervolgens zelf de medewerkers verder trainen.

De deelnemers waren enthousiast over de training, een baliemedewerker zei: 'Als ik het allemaal zo hoor, dan heb ik meer dan eens een slachtoffer mensenhandel aan mijn balie gehad'.


Workshop 'Herken mensenhandel' bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug
In juni heeft CoMensha ook een workshop gegeven bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Ook hier was de workshop gericht op het herkennen van signalen, het uitleggen wat mensenhandel is en de mogelijkheden die je hebt wanneer je met een slachtoffer mensenhandel te maken krijgt. De workshop is gegeven aan 30 medewerkers van de gemeente.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015