RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Uitnodiging webinar Aanpak Arbeidsuitbuiting

Op maandag 26 oktober 2020 van 13.00 tot 14.30 uur organiseren de VNG, de ministeries van J&V en SZW, FairWork, de gemeente Westland en CoMensha een online bijeenkomst over de aanpak van arbeidsuitbuiting.  

Het webinar is bedoeld voor beleidsadviseurs, bestuurders en managers van overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting raakt in principe aan alle beleidsdomeinen, zoals zorg, veiligheid, huisvesting, inkomen en burgerzaken.

Programma:
· FairWork vertelt wat voor arbeidsmigranten zij tegenkomen en met welke vragen deze mensen zitten;
· J&V vertelt over de verschillende verschijningsvormen en het spanningsveld tussen ernstige benadeling en uitbuiting;
· CoMensha bespreekt het handelingsperspectief m.b.t. arbeidsmigratie en het voorkomen en aanpakken van arbeidsuitbuiting;
· het RIEC licht de (in ontwikkeling zijnde) infographic voor toezichthouders toe;
· Inspectie SZW licht hun werkwijze toe;
· gemeente Westland geeft een praktijkvoorbeeld.

Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek. De getoonde presentatie wordt toegelicht door een inhoudelijk expert. Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie uw vragen stellen. 

Aanmelden via deze link. Mocht het tijdstip niet uitkomen, schrijf u zich dan toch in. Alle inschrijvers ontvangen na het webinar een link waarmee u het achteraf kunt bekijken.

Graag tot ziens bij het webinar!