KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Used in Europe

In tegenstelling tot wat veel Europeanen denken is arbeidsuitbuiting en mensenhandel geen ver van je bed show. Het gebeurt in heel Europa en ook in Nederland¦. In de land- en tuinbouw, in fabrieken, in restaurants¦..
Used in Europe, Mensenhandel en arbeidsuitbuiting in ons werelddeel, is een campagne om het bewustzijn over deze problematiek te vergroten. Bewustzijn en kennis zijn nodig om overheden en bedrijven te bewegen om deze schendingen van de mensenrechten in Europa te voorkomen.

De campagne Used in Europe is een initiatief van La Strada International en wordt ondersteund door 28 ngo's gericht tegen mensenhandel in heel Europa.

www.usedineurope.com