RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

UUMUN Academy 2018 "Not For Sale: Human Trafficking"

Studenten aan de Utrecht University Model United Nations (UUMUN) kregen op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart jl. op de UUMUN Academy alles te horen over mensenhandel. Zo sprak op vrijdagavond, naast Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International in Nederland, Conny Rijken, professor mensenhandel aan de Universiteit van Tilburg, ook onze directeur-bestuurder Ina Hut, met de studenten. Zij ging in op ondersteuning aan de slachtoffers van mensenhandel nadat ze door de politie uit handen van mensenhandelaren zijn gehaald. We kregen een verslag van UUMUN: Na maanden van voorbereiding vond op vrijdag 23 en zaterdag 23 maart de UUMUN Academy plaats. Tijdens dit tweedaagse evenement, georganiseerd door Utrecht University Model United Nations (UUMUN), heeft een diverse groep studenten in twee dagen tijd kunnen ervaren hoe het er in de diplomatieke wereld van de Verenigde Naties aan toe gaat.

Bewustzijn vergroten
Met de Academy wilde UUMUN bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn van mondiale, maatschappelijke en politieke problematiek en van de essentiële rol die internationale samenwerking speelt in het oplossen van die vraagstukken. Ook het stimuleren van sociale interactie tussen (internationale) studenten van verschillende studierichtingen stond tijdens het evenement centraal.
Verder had de Academy als doel verschillende vaardigheden van de deelnemende studenten, zoals onderhandelen, spreken in het openbaar en debatteren, te trainen en ontwikkelen. Zo heeft UUMUN geprobeerd de studenten een ervaring mee te geven die nog vaak van pas zullen komen in hun verdere leven, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

De Academy ging op vrijdag 23 maart om 16.45 uur van start. Meer dan vijftig studenten hadden zich verzameld in het Utrechts Centrum van de Kunsten, waar zij lezingen van de directeur van Amnesty International (Eduard Nazarski), de directeur-bestuurder van CoMensha (Ina Hut) en van een hoogleraar 'human trafficking' (Conny Rijken) bijwoonden.

Interactie
Deze sprekers boden drie hele verschillende perspectieven op het thema dat centraal stond tijdens het evenement “ Human Trafficking. Ze vertelden de studenten onder meer over het theoretisch en juridisch kader waarin mensenhandel zich bevindt, de actuele omvang en de verschillende vormen van mensenhandel, de problemen waarvoor slachtoffers van mensenhandel worden gesteld en de hulp die aan slachtoffers geboden wordt en de schrijnende situatie die zich op dit moment in Libië voor doet. Het werd een dynamische en enerverende avond, met veel interactie tussen de studenten- die absoluut niet om vragen verlegen zaten, en de sprekers, die tegen het vragenvuur goed opgewassen bleken te zijn.


Ina Hut en Eduard Nazarski gaan in op de vragen van de studenten.

De avond werd afgesloten bij The Colour Kitchen, een restaurant dat een grote maatschappelijke impact heeft door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden. Hier konden de studenten elkaar beter leren kennen en konden zij, ter voorbereiding van de Model United Nations (MUN) sessie die de volgende dag zou plaatsvinden, tevens de eerste contacten leggen met de vertegenwoordigers van andere landen en verkennen wie er vergelijkbare standpunten op na hielden.

Op zaterdag 24 maart verplaatste de Academy zich naar het universiteitsgebouw aan Janskerkhof 2-3. Hier werden de studenten in kleine groepjes onderverdeeld en kregen ze een masterclass waarin ze alles leerden over de fijne kneepjes van het speechen. Hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal blijft hangen? Wat is een logische structuur? Wat kun je doen met intonatie?
Na een theorieblok, waarin deze en andere vragen aan bod kwamen, werden de studenten zelf aan de slag gezet om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hierna volgde een tweede masterclass waarbij de studenten de kans kregen om hun onderhandelingsvaardigheden te trainen. Middels een rollenspel ondervonden de studenten hoe ze anderen het beste van hun standpunt konden overtuigen en op welke manier jij je ervoor kan zorgen dat jouw belangen het best behartigd worden.

Oplossingen
Alle opgedane kennis en vaardigheden konden vervolgens worden toegepast tijdens de vier uur durende MUN, waar de studenten in twee groepen resoluties opstelden waarin zij oplossingen formuleerden voor de problematiek omtrent mensenhandel. Na een heleboel discussie, onderhandeling en krachtige speeches werd er in beide ruimtes een coalitie van landen gevormd die uiteindelijk de sterkste resolutie had en aldus een meerderheid van de stemmen wist te verkrijgen. Deze documenten hebben we onder meer op www.uumunacademy.com gepubliceerd, onder het kopje 'Academy' en zijn vrij toegankelijk.

Extra dimensie
De dag werd plenair afgesloten met een dankwoord aan alle deelnemers. Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement en ook uit de feedback formulieren die de studenten hebben ingevuld, maken wij op dat de Academy een groot succes was.
Wij zijn CoMensha zeer erkentelijk voor haar bijdrage. De presentatie van Ina Hut heeft het weekend de extra dimensie gegeven die ervoor zal zorgen dat de deelnemers de Academy niet meer snel zullen vergeten. We hopen dat de studenten zich er bewuster van zijn geworden dat mensenhandel nog op grote schaal plaatsvindt, maar nog meer hopen we dat dit een stimulans zal zijn om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor de problematiek rondom mensenhandel.

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018