KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Vacature – Manager programma’s (36u)

Wegens vertrek van onze manager zoekt CoMensha een bevlogen persoon die samen met de directeur-bestuurder leiding wil geven aan een team van professionals dat zich hard maakt voor de aanpak van mensenhandel in Nederland en de verbetering van de positie van slachtoffers.

CoMensha
CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich op een constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland, coördineert de eerste opvang en zorg, adviseert en bemiddelt bij plaatsing, signaleert knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. Om deze missie uit te voeren, heeft CoMensha vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om de feiten over de aard en de omvang van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland te registreren, mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en andere ketenpartners. CoMensha is een kleine organisatie met een grote landelijke taak. CoMensha werkt nauw samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nationaal Rapporteur, verschillende ministeries en gemeenten, maar ook met andere NGO’s, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen en de advocatuur. CoMensha handelt vanuit het slachtofferperspectief.

Functieomschrijving
De manager is verantwoordelijk voor de aansturing van de consulenten en de adviseurs. De consulenten zijn voornamelijk werkzaam op de Helpdesk van CoMensha. De Helpdesk is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. Ketenpartners kunnen er terecht voor de melding van (vermoedelijke) slachtoffers, de coördinatie van de eerste opvang, zorg en hulpverlening en andere betrokkenen ook voor advisering in de brede zin van het woord. De adviseurs zijn onder meer werkzaam op het gebied van voorlichting & bewustwording en rapportage & analyse. Daarnaast zijn de adviseurs werkzaam binnen de projecten ‘Ondersteuning voor gemeenten in de aanpak van mensenhandel’, ‘Signalering door zorgverleners’ en ‘Ervaringsdeskundigheid’.
De manager is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de activiteiten. Dit houdt onder andere in het opstellen van de jaarplannen en bewaken van programma’s en projecten.

De manager is een allrounder die snel kan schakelen tussen de verschillende niveaus. De manager is de verbindende schakel tussen enerzijds beleid en strategie en anderzijds de activiteiten op het operationele en tactische niveau. Gevoed door de expertise van adviseurs en consulenten stelt de manager samen met de directeur-bestuurder het strategische beleid en jaarplan op van de organisatie. Beleid wordt door de manager i.s.m. de adviseurs en consulenten vertaald naar programmadoelstellingen. I.s.m. de controller maakt de manager de capaciteitsplanning en bewaakt de uren en komt in actie op het moment dat er sprake is van een onder- of overbezetting. De manager is bij afwezigheid van de directeur -bestuurder het eerste aanspreekpunt. De manager motiveert en enthousiasmeert de teamleden, heeft een coachende stijl van leidinggevend, is resultaatgericht en stuurt daar ook op aan.

De manager is op strategisch niveau ook actief betrokken bij het relatiebeheer met ketenpartners en neemt deel aan landelijke en internationale overleggen. De manager is voor de organisatie ook het eerste aanspreekpunt voor de externe Functionaris Gegevensbescherming en staat met de ICT- Coördinator ‘aan de lat’ voor privacy- en informatiebeveiliging.

Deze managementfunctie is een veelzijdige baan met volop uitdagingen en kansen. De manager legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder van CoMensha.

Lees de volledige vacature hier. Je sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kan je vóór 22 juni 2022 via email sturen naar Annelies van der Hoeven: a.vanderhoeven@comensha.nl.