KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Vacature: adviseur aanpak mensenhandel

Wegens interne doorgroei van één van onze adviseurs naar de functie manager Programma’s zoekt CoMensha een adviseur aanpak mensenhandel met als aandachtsgebieden: netwerken, gemeenten en advisering. 

CoMensha

CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich op een constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland, coördineert de eerste opvang en zorg, adviseert en bemiddelt bij plaatsing,

signaleert knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. Om deze missie uit te voeren, heeft CoMensha vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om de feiten over de aard en de
omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland te registreren, mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en andere ketenpartners. CoMensha werkt nauw samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nationaal Rapporteur, verschillende ministeries en gemeenten, maar ook met andere NGO’s, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen en de advocatuur. CoMensha handelt vanuit het slachtofferperspectief.

Functieomschrijving
 

De adviseur aanpak mensenhandel werkt aan de volgende onderwerpen:

  1. In het kader van het project ‘Uitrol landelijke zorgcoördinatie’ draagt de adviseur, in samenwerking met de projectleider en met de VNG, bij aan het ondersteunen van gemeenten in het ontwikkelen van meer kennis en expertise over mensenhandel. In het bijzonder draagt de adviseur bij aan het faciliteren van gemeenten bij het instellen van zorgcoördinatie, het aanstellen van aandachtsfunctionarissen en ketenregisseurs mensenhandel en het opstellen van specifiek mensenhandel beleid.
  2. In het kader van het project ‘Signalering mensenhandel door zorgverleners (medische sector)’ draagt de adviseur, in samenwerking met de projectleider en de adviseurs die verantwoordelijk zijn voor voorlichting en opleidingen, bij aan het vergroten van de kennis en expertise over mensenhandel onder (verschillende groepen van) zorgverleners. Dit behelst o.a. om in samenwerking met beroepsverenigingen aandacht voor mensenhandel in richtlijnen en curricula in te bouwen, het opzetten en geven van trainingen en workshops, het leggen van netwerkenverbanden voor advies, signalering en melding met betrekking tot mensenhandel.
  3. Bevordert in brede zin de samenwerking met en tussen ketenpartners.
  4. Van de adviseur wordt tevens verwacht dat hij/zij zo nodig een rol speelt in de advisering bij wetenschappelijke projecten en bij de begeleiding van stagiaires.

Interesse in de vacature? Lees de volledige vacaturetekst hier. Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, vóór 13 juli 2022 via email naar Annelies van der Hoeven, a.vanderhoeven@comensha.nl.