LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Archief - Vacature - Manager afdeling programma's

Update - onderstaande vacature is niet meer vacant. Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te reageren.

In verband met vertrek van de huidige manager zoekt CoMensha kandidaten voor de functie van manager afdeling programma's. Aanstelling vanaf april/mei 2017.

CoMensha
Stichting CoMensha is het landelijk, onafhankelijk expertise- en coördinatiecentrum tegen mensenhandel dat zich op een constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel, zowel nationaal als internationaal. CoMensha geeft, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland, coördineert de eerste opvang en zorg van de slachtoffers, signaleert knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. CoMensha geeft advies, opleidingen en voorlichtingen aan ketenpartners en is de verbindende schakel in de ketenaanpak mensenhandel.

Functieomschrijving
De manager afdeling programma's is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team Programma's. Dit team bestaat uit 4 consulenten en 6 adviseurs (HBO/WO) dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van de programma's Helpdesk; Rapportage & analyse; Regionale netwerken; Opleidingen, kennis en expertise; Arbeidsuitbuiting; Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede programma-overstijgende projecten. De manager afdeling programma's is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de doorlooptijden van de programma's en de verbinding tussen de programma's. De manager stuurt ook de regiocoördinator van Twente aan.

De manager is de verbindende schakel tussen enerzijds strategie en beleid en anderzijds de activiteiten op het operationele en tactische niveau. De manager is een allrounder die snel kan schakelen tussen de verschillende niveaus. De manager is samen met de directeur/bestuurder en de beleidsadviseur, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan van de organisatie, hierbij gevoed door de adviseurs en consulenten. Samen met de adviseurs en consulenten vertaalt de manager de meerjarenbeleidsdoelstellingen naar operationele jaarplannen en programma-doelstellingen. In samenwerking met de controller maakt de manager de capaciteitsplanning en bewaakt de directe en indirecte uren. De manager is bij afwezigheid van de directeur het eerste aanspreekpunt.

CoMensha is een relatief kleine organisatie met een grote landelijke taak in de ketenaanpak mensenhandel. Dit houdt o.a. in dat er flexibiliteit van de medewerkers wordt gevraagd. Het accent van de functie ligt op het managen van het team van de afdeling Programma's, maar de manager heeft ook beleidsmatige taken en neemt indien nodig ook deel aan externe bijeenkomsten. Een veelzijdige baan met volop uitdagingen en kansen.

De manager afdeling programma's legt verantwoording af aan de directeur/bestuurder van CoMensha.

Kennis en competentieprofiel

  • HBO of WO werk- en denkniveau

  • Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel inclusief (inter)nationale wet- en regelgeving mensenhandel en mensenrechten

  • Kennis en affiniteit met het werkveld van de zorg- en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel

  • Inzicht in politieke, maatschappelijke verhoudingen, in het bijzonder de nieuwe verhoudingen tussen rijk en gemeenten

  • Management ervaring

  • Coachende, enthousiasmerende en inspirerende managementstijl

  • Strategisch inzicht en daarnaast ook een 'hands on' instelling

  • Verbindend

  • Resultaatgericht

  • Ondernemend


CoMensha zoekt een manager die daadkrachtig, doortastend en zelfstandig is. Heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit en ben jij daarnaast oplossingsgericht en in staat vanuit een helikopterview te denken? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.

Formatie
32 tot 36 uur per week met een flexibele inzet.

Termijn
Indiensttreding per april/mei. Het betreft een tijdelijk dienstverband die bij goed functioneren zal worden omgezet in een vast dienstverband.

Salarisindicatie
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Maximaal schaal 11, afhankelijk van opleiding en werkervaring.Sollicitatie
Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te reageren.