JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

45% van de Nederlandse vrouwen heeft vanaf haar vijftiende levensjaar te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Soms worden ze gepest, soms mishandeld door hun partner, hun vriend, hun werkgever. En sommigen van hen hebben te maken met uitbuiting; ze worden slachtoffer van een mensenhandelaar. Dat kan seksuele uitbuiting zijn, maar ook arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Mensenhandel treft niet alleen Nederlandse vrouwen, maar ook buitenlandse vrouwen die naar ons land gelokt worden met mooie praatjes. 

De strijd tegen mensenhandel is een strijd tegen een veelkoppig monster. Het veelkoppig monster gedijt goed in de schaduw van de samenleving. En die schaduw is groot in Nederland. Ondanks de groeiende aandacht voor ondermijnende criminaliteit is de pakkans voor daders klein en slachtoffers zelf vragen zelden om hulp. Angst verlamt en schaamte overheerst.

De cijfers vertellen daarom maar een deel van het verhaal. Het is de oplettende buurman, de ambtenaar die luistert naar zijn onderbuikgevoel, de agent die in een minderjarige die wordt gedwongen om te stelen, geen dader maar een slachtoffer ziet. Het is de burgemeester die panden sluit, de officier van justitie die vol blijft houden.

Stop alle vormen van geweld tegen vrouwen!

Lees meer over mensenhandel en uitbuiting van meisjes, jongens, vrouwen én mannen op www.mensenhandelinnederland.nl

Samen tegen Mensenhandel