KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Video bijeenkomst voor burgemeesters over aanpak mensenhandel

Vrijdagochtend 14 juni jl. besteedde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) aandacht aan de aanpak van mensenhandel. Op die bijeenkomst werd ingegaan op de rol die een burgemeester heeft om mensenhandel te bestrijden. Van de bijeenkomst zijn opnamen gemaakt en enige interviews gehouden met de sprekers. Hiervan is een korte impressie gemaakt door de gemeente Capelle aan den IJssel, waarin ook Ina Hut, onze directeur-bestuurder, aan het woord komt. 

Klik hier voor de video op YouTube. 

Gemeenten aan zet
Ina Hut ging onder meer in op het project waarin we (samen met de VNG) gemeenten ondersteunen om een lokaal en regionaal mensenhandelbeleid te implementeren. In 2022 dient elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel te hebben en dient deze geborgd te zijn, aldus de afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Meer weten over dit project en de hulp die CoMensha en VNG hierbij kunnen bieden? Kijk bij ons project voor gemeenten


Lees ook ons eerdere bericht over de NGB bijeenkomst.