KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Vijftig Roemeense arbeidsmigranten aangetroffen die onder embarmelijke omstandigheden woonden en werkten

De NOS bericht over meer dan vijftig Roemeense arbeidsmigranten die op een boerderij in Linne zijn aangetroffen. Zij woonden en werkten onder erbarmelijke omstandigheden. Ze waren ingehuurd als aspergestekers. Gemeente, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de vreemdelingenpolitie spreken van een mensonterende situatie. Volgende de ‘werkgever’ zijn de arbeidsmigranten nu ‘met de noorderzon vertrokken’. Rest de vraag: wie is er verantwoordelijk voor deze mensen en zorgt dat dit niet nogmaals gebeurt?

De gemeente, vreemdelingenpolitie en de Inspectie SZW zagen tijdens hun controle onder andere:

  • Arbeidsmigranten maakten een bange of schuwe indruk;
  • De voorman vertoonde ‘intimiderend gedrag’, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten; 
  • Sommige migranten gaven via tolken aan dat ze soms geslagen waren;
  • Veel te veel mensen die op een te kleine ruimte woonden;
  • Het ontbrak aan veiligheidsvoorzieningen (geen brandmelders en geen blusmiddelen, vluchtwegen en ramen gebarricadeerd en er stonden overal gasflessen en gasbranders;
  • Smerige keukens.

De eigenaar kreeg van de gemeente de opdracht om de migranten binnen twee dagen elders onder te brengen. Als deze situatie zich nog eens voordoet, moet de eigenaar van de boerderij een boete betalen. Hij heeft een voorwaardelijke dwangsom opgelegd gekregen. De gemeente kreeg later te horen dat de migranten ‘met de noorderzon’ vertrokken waren. 

Wie is verantwoordelijk?
De gemeente voelt zich niet verantwoordelijk voor deze migranten. De Inspectie SZW laat weten dat ze nog onderzoek doen of deze arbeidsmigranten werden onderbetaald en hoe er werd omgegaan met de arbeidstijden. In principe kunnen de arbeidsmigranten nu dus op een andere plek in Nederland weer aan het werk.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
Vorig jaar werd het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten opgericht, onder leiding van Emile Roemer. In hun rapport ‘Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’ doet het Aanjaarteam diverse aanbevelingen om de ca. 500.000 arbeidsmigranten, die onze economie mede draaiende houden, te beschermen. Zo wordt er o.a. gesteld:

‘De belangrijkste manier om arbeidsmigranten betere bescherming te bieden is door de regelgeving aan te scherpen. Het uitgangspunt daarbij is drieledig. Bonafide werkgevers moeten de ruimte houden om te ondernemen. Werkgevers die de randen van de wet opzoeken met onwenselijke verdienmodellen, moeten via aangescherpte regelgeving worden gedwongen hun verdienmodel aan te passen. De malafide bedrijven moeten met de nieuwe regelgeving van de markt worden gehaald, de personen erachter moet het onmogelijk worden gemaakt om voortdurend opnieuw te beginnen en de inlener moet worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.’

Onze directeur-bestuurder Ina H.R. Hut: “De bevindingen in deze zaak duiden op signalen van arbeidsuitbuiting. Om arbeidsuitbuiting in Nederland de kop in te drukken, dienen bij dit soort signalen onmiddellijk mensenhandel rechercheurs van ISZW ingeschakeld te worden, opdat uitgebuite arbeidsmigranten de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. Intensieve samenwerking hierin is belangrijk. Het lijkt erop dat dit hier helaas niet gebeurd is en dat gaat ten koste van deze mensen.”

 

 

Illustratie met aanbevelingen uit het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten:

Schermafbeelding 2021-06-02 om 10.17.28