KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Vooraankondiging Zorgcoördinatiedag

Komend najaar zal CoMensha weer een dag organiseren voor de zorgcoördinatoren. Deze dag zal in het teken staan van uitwisselen van kennis en het delen van ervaringen. Doel is deskundigheidsbevordering voor de zorgcoördinatoren.

Eerdere bijeenkomsten hebben geleerd dat daar veel behoefte aan is bij de zorgcoördinatoren.

Een datum en een locatie zijn nog niet bekend. De zorgcoördinatoren worden, zodra er een datum is vastgesteld, uitgenodigd voor deze dag.
Dan zal ook het definitieve programma bekend zijn.Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015