KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Voorlichting politieregio Oost-Nederland

Op 2 december heeft CoMensha voorlichting gegeven aan 50 politieambtenaren van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de eenheid Oost-Nederland.

Het doel van deze bijeenkomst was de deelnemers een beeld te geven van wat de werkzaamheden van CoMensha zijn en wat het nut en de noodzaak zijn van het registreren van (mogelijke) slachtoffers. Ook hebben wij het belang van samenwerking tussen de ketenpartners benadrukt en de rol van de zorgcoördinator mensenhandel uitgelegd. In het politiegebied Oost-Nederland zijn momenteel twee zorgcoördinatoren werkzaam, in de regio Twente en in de regio Arnhem/Achterhoek. De overige gemeenten worden ondersteund door CoMensha. Tot slot zijn de cijfers die bekend zijn bij CoMensha over de regio Oost-Nederland gepresenteerd. Ten tijde van de voorlichting waren er bij ons 62 (mogelijke) slachtoffers mensenhandel aangemeld vanuit de regio.

Het was een interactieve bijeenkomst waar veel informatie, kennis en ervaring werd gedeeld.


 


Klik hier om terug te gaan naar de eindejaarsnieuwsbrief CoMensha 201