JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Voorlichtingsbijeenkomst mensenhandel in Leiden

Op de foto onze collega Pinky (links) en Agata.

CoMensha-collega Pinky Ntoane, adviseur aanpak mensenhandel, heeft maandag 19 februari jl. een presentatie aan een twintigtal studenten gegeven op uitnodiging van de Human Trafficking committee of Leiden University Amnesty International club. De interactieve bijeenkomst vond plaats in Café de Keyzer in Leiden.

Er is tijdens de presentatie aandacht besteed aan de werkzaamheden van CoMensha, de 4P's van mensenhandel (Prevention, Protection, Prosecution and Partnership) en verschillende vormen van mensenhandel, onderbouwd met praktijkvoorbeelden.
Agata Chmiel verzorgde de inleiding. Zij heeft een master thesis geschreven over mensenhandel met als titel "Trafficking in Human beings and Europol's publications - seeking the relationship between focusing events and the problem's framing".

CoMensha verzorgt vaker voorlichting over mensenhandel aan allerlei doelgroepen. Interesse? Neem contact op met Sandra van den Berg, adviseur aanpak mensenhandel, via (06) 58 85 73 92 of via s.vandenberg[at}comensha.nl.