JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Voorlichtingsfilm Seksuele uitbuiting mannen voor professionals

Seksuele uitbuiting van mannen/jongens wordt door veel professionals nog niet goed gezien/gesignaleerd. Daarom is er een voorlichtingsfilm ontwikkeld die door en voor professionals kan worden ingezet. De film is op 3 september jl. op een speciale netwerkbijeenkomst gepresenteerd te Eindhoven. De film is niet openbaar, maar kan op verzoek worden getoond. 

De voorlichtingsfilm 'Seksuele uitbuiting van mannen' beleefde haar premiére in Dynamo te Eindhoven op een speciale netwerkbijeenkomst waar deskundigen en andere professionals met elkaar spraken over de specifieke kenmerken en behoeften van deze doelgroep.
De film is gemaakt door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Openbaar Ministerie, de politie, Jade Zorggroep, Pretty Woman, SHOP Den-Haag en het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van Lumens. 

Heb je interesse om de film aan professionals te tonen? Neem dan contact op met één van onderstaande personen: 


De voorlichtingsfilm is na de premiére ook getoond aan de aanwezigen op de regiodag Samen tegen mensenhandel die door Lumens, MO Den Bosch en gemeente Helmond is georganiseerd. Meer weten over de regiodag? Klik hier