KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Webinar seksuele uitbuiting voor professionals sociaal domein, politie, gehandicaptenzorg, onderwijs, e.d.

Seksuele uitbuiting | Webinar
Maandag 8 maart, 10.15-12.00 uur
Leids Congres Bureau

Seksuele uitbuiting is het onder dwang verrichten van seksuele diensten, tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan waarbij het slachtoffer (een deel van) de verdiensten moet afstaan.

Seksuele uitbuiting is één van de vormen van mensenhandel. Mensenhandel kan overal plaatsvinden en is tegelijkertijd heel onzichtbaar. Het is een ernstige schending van fundamentele mensenrechten waarbij misbruik wordt gemaakt van de vaak kwetsbare positie van het slachtoffer.

De aanpak van seksuele uitbuiting is complex waarin samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel is. Veel organisaties en professionals, zoals scholen, wijkteams, leerplichtambtenaren, (jeugd)hulpverlening, medische professionals en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel en seksuele uitbuiting bij volwassenen en minderjarigen.

Misschien heb je ook wel eens het gevoel dat er iets niet klopt, maar kun je er niet helemaal je vinger op leggen wat het is? Meer kennis over de signalen en aanpak van seksuele uitbuiting is daarom belangrijk om de best mogelijke zorg en hulp aan slachtoffers te kunnen bieden.

Deze webinar geeft je meer informatie over mensenhandel en specifiek seksuele uitbuiting. We gaan in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen we samen met een ervaringsdeskundige. Want wat kan jij doen wanneer je vermoedens hebt van seksuele uitbuiting en wie schakel je in? Het doel is meer kennis en handelingsperspectieven mee te geven. Zodat je als professional de signalen van seksuele uitbuiting kunt herkennen en ernaar kan handelen.

Docenten
Sandra van den Berg, Helen de Jong en een ervaringsdeskundige. Sandra en Helen werken als adviseur en trainer bij CoMensha. Waar Sandra zich in haar dagelijks werk bezighoudt met bewustwording bij o.a. gemeenteambtenaren en zorgprofessionals richt Helen zich op (vroeg)signalering bij o.a. Veilig Thuis organisaties en de jeugdhulpverlening.

Doelgroep
Eenieder met interesse in seksuele uitbuiting, zoals professionals binnen het sociaal domein, politie, gehandicaptenzorg en onderwijs.

Inschrijven kan hier