KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Webinars Ouderenmishandeling en Mensenhandel voor medisch professionals

CoMensha organiseert in de komende periode bewustwordings- en signaleringswebinars tijdens KNMG-districtsbijeenkomsten, met als doel (huis-)artsen bewust te maken over mensenhandel en vaardigheden aan te leren om slachtoffers van mensenhandel te signaleren, te ondersteunen en door te verwijzen. 

Aanleiding 
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen doet in de Tiende rapportage de aanbeveling om ervoor zorg te dragen dat medische professionals worden getraind in het herkennen van signalen mensenhandel. Het is belangrijk dat artsen, ook na hun opleiding, trainingen blijven volgen op dit gebied. 

Signaleren en melden
Hoe signaleer je ouderenmishandeling of mensenhandel? En wat doe je als arts wanneer je vermoedt dat een van je patiënten slachtoffer is van mensenhandel of ouderenmishandeling?

CoMensha (en Fairwork, samenwerkingspartner in dit project, wat bestaat uit meerdere activiteiten) willen een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de signalerende taak van (huis-)artsen en andere medische professionals. Meer kennis en attitude over mensenhandel bij te brengen en bekendheid geven aan de nieuwe meldcode. Informatiedeling en beroepsgeheim worden hierbij aan de orde gesteld. Het lange termijndoel is dat slachtoffers van mensenhandel beter worden gesignaleerd als zij in contact komen met een arts. Effectieve signalering maakt dat slachtoffers beter worden herkend en doorverwezen; ze krijgen betere hulp en kunnen aanspraak maken op hun rechten. Ook draagt signalering bij aan het zichtbaar maken van mensenhandel in Nederland en het opsporen van de uitbuiters.  

Planning voor de eerstvolgende KNMG-districtsbijeenkomsten (thema ‘Ouderenmishandeling en Mensenhandel’)

3 november KNMG district Groot Gelre

26 november KNMG-district Amsterdam

3 december KNMG-district Flevoland/Zwolle  <link volgt>

Doelgroep: artsen en andere medisch professionals.