JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Wegwijzer mensenhandel is online!

Op 18 juni 2015 is de website Wegwijzer Mensenhandel online gegaan: www.wegwijzermensenhandel.nl.
De website richt zich in eerste instantie op professionals om hen te helpen de verschillende slachtoffers naar het juiste hulp- en ondersteuningsaanbod door te verwijzen.
banner_wegwijzer_mensenhandel_2015

Per type zorgvraag zijn de betrokken organisaties in kaart gebracht, met een profiel dat het ondersteuningsaanbod van de organisatie beschrijft. Zo zijn er onder andere organisaties opgenomen die juridische bijstand leveren, organisaties die medische en psychische hulp kunnen bieden en organisaties die voor de opvang van slachtoffers zorgen. Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers op de Wegwijzer terecht voor informatie.

Het is van belang dat aan slachtoffers van mensenhandel maatwerk worden geboden als het gaat om zorg, begeleiding, opvang, bescherming etc.. De regionale zorgcoördinatoren hebben daarom een centrale plek in de keten en daarom ook in de Wegwijzer. Er zijn veel verschillende soorten slachtoffers met minstens net zoveel verschillende vragen. De zorgcoördinator kan helpen met het formuleren van de hulpvraag en het toeleiden naar de juiste instantie. De Wegwijzer verwijst de gebruiker door naar de juiste zorgcoördinator. Ook hebben de zorgcoördinatoren het beste zicht op het specifieke hulpaanbod binnen een regio. De Wegwijzer Mensenhandel biedt een uitgebreid overzicht, maar de zorgcoördinatoren kennen de specifieke instanties op regionaal niveau.

Naast een overzicht van relevante organisaties, staat op de Wegwijzer ook praktische informatie over de voorzieningen, regelingen en rechten die voor verschillende slachtoffers van toepassing zijn. Ook is voor (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers informatie opgenomen over de verschillende vormen van mensenhandel en hoe mogelijke slachtoffers te herkennen zijn. Voor professionals zijn verschillende handleidingen en een indicatorenlijst opgenomen die kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie voert samen met CoMensha en Slachtofferhulp Nederland de redactie over de wegwijzer. CoMensha nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen op de site en de gebruikservaringen met ons te delen!


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015