RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Wet modern migratiebeleid in werking getreden

Op 1 juni 2013 trad de Wet modern migratiebeleid in werking. De wet is een herziening van het reguliere vreemdelingenbeleid ten aanzien van onderdanen van buiten de EU.

De wet heeft tot doel dat de toelatingsprocedures voor alle migranten snel en doeltreffend worden. Met de invoering van de wet is ook de Vreemdelingencirculaire 2000 aangepast. Door de wijziging staan de belangrijkste bepalingen voor slachtoffers van mensenhandel voortaan in hoofdstuk B8, paragraaf 3 van de Vreemdelingencirculaire.

De Nationaal Rappoeteur Mensenhandel vraagt op haar website aandacht voor het belang van een 'national referral mechanism'

Waar voorheen de Vreemdelingencirculaire een procesbeschrijving ter bescherming van (mogelijk) slachtoffers bevatte, is dat nu niet meer het geval. Deze procesbeschrijving zal beschikbaar komen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze procesbeschrijving zal evenwel niet hetzelfde dwingende karakter hebben als voorheen.
In de Negende rapportage wordt tegen de achtergrond van deze en andere ontwikkelingen uiteengezet waarom de Nationaal Rapporteur het nodig acht dat er één document komt met daarin de procedures en verantwoordelijkheden van alle ketenpartners. Denk hierbij aan politie, openbaar Ministerie, hulpverlening, opvang en IND. Een dergelijke, allesomvattende procesbeschrijving wordt een 'national referral mechanism' genoemd. De Negende Rapportage Mensenhandel wordt aan het einde van de zomer verwacht.

Lees meer