LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Wetsvoorstel Zorgplicht kinderarbeid door Eerste Kamer aangenomen

Vandaag, 14 mei 2019, heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid van het Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) aangenomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen.

De overheid werkt momenteel al met bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-convenanten (“IMVO-convenanten”), om verbeteringen te realiseren in de internationale ketens van bedrijven. Deze convenanten zijn een middel om de bedrijven mede verantwoordelijk te maken voor onder andere de strijd tegen mensenhandel.  

Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten verkopen en is tevens van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt. Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich expliciet richten op de Nederlandse markt.

Tijdens de plenaire behandeling op 23 april 2019 gaf Kuiken in de Eerste Kamer aan: “Voortgang alleen op basis van de convenanten, gaat niet tot stand komen. De bodem moet omhooggehaald worden, dat is echt noodzakelijk”. Zij gaf wel aan dat invoering in 2020 niet meer reëel is en denkt eerder aan invoering in 2022. Dat biedt het voordeel dat in de te nemen uitvoeringsmaatregelen ook de uitkomsten van de evaluaties meegenomen kunnen worden.

CoMensha is van oordeel dat met het aannemen van het initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid een mooie stap is gezet in de strijd tegen mensenhandel, specifiek als het gaat om kinderarbeid te voorkomen. Wel roept CoMensha op tot goede inregeling van toezicht en handhaving bij de toepassing van deze wet, dat ook gepaard moet gaan met voldoende capaciteit.

(Bron foto: eerstekamer.nl)