RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Wij ontvangen graag uw aanmeldingen 2016 voor 1 februari 2017

CoMensha brengt de verhalen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in beeld. Dit doen wij door aanmeldingen van slachtoffers van mensenhandel te registreren en over hen te rapporteren. Om hen te beschermen doen wij dat anoniem.

Het afgelopen jaar zijn een tweetal publieke themarapportages, een halfjaarrapportage en het jaaroverzicht 2015 uitgebracht. CoMensha wil hiermee inzicht geven in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland.

In 2015 kregen wij 1321 meldingen, een afname van 15% ten opzichte van 2014. Veel (mogelijke) slachtoffers zijn (nog) niet in beeld bij CoMensha, omdat niet alle instanties bij ons melden en omdat niet alle slachtoffers worden gesignaleerd. Onze inzet is er dan ook op gericht dat meer instanties bij ons gaan melden, uiteraard met aandacht voor de privacy van de (mogelijke) slachtoffers.

Ook voor dit jaar ontvangt CoMensha graag uw aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel. U kunt uw aanmeldingen tot 1 februari 2017 versturen naar info@comensha.nl. Hiervoor kunt u ons aanmeldformulier gebruiken. Wij hebben twee soorten aanmeldformulieren; voor minderjarige en meerderjarige slachtoffers.

Klik hier om de aanmeldformulieren te downloaden.
 Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2016-4