LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Word donateur en sponsor een project

Mijn kerstwens 2016:
met elkaar samenwerken om in het nieuwe jaar mensenhandel aan te pakken en slachtoffers te ondersteunen.

Voeg daarom de daad bij je kerst- en nieuwjaarswensen en steun onze projecten.

Deze projecten zijn gericht op directe hulp aan slachtoffers, voorlichting en bewustwording, maar ook het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld gedwongen jongensprostitutie. Wij kunnen deze projecten alleen uitvoeren met (financiële) steun van fondsen, bedrijven, samenwerkingspartners en particuliere donateurs ZOALS JIJ!


Hoe kan je ons steunen?
- Maak een bedrag over via ons online donatieformulier
- Wil je meer informatie of een substantieel groter bedrag geven, neem dan contact met ons op via:

CoMensha heeft een ANBI status en onder bepaalde voorwaarden is jouw gift/donatie van de belasting aftrekbaar.

 

 

 


 

 

 

 

 

Project "Mensenhandel in beeld":
informatieve film over mensenhandel in Nederland.

 


Advies, voorlichting, deskundigheidsbevordering en trainingen
Om de slachtoffers zo goed mogelijk te kunnen helpen informeert en adviseert CoMensha overheden en partners en voorziet hen van relevante data, trends en ontwikkelingen over de aard, omvang en aanpak van mensenhandel in Nederland. Informatie- en adviesvragers zijn vooral bij slachtoffers van mensenhandel betrokken hulp- en opvangorganisaties, opsporingsdiensten, advocaten en overheidsinstellingen.

Ook geeft CoMensha aan een breed publiek en aan professionals algemene voorlichting over mensenhandel en het herkennen van signalen van mensenhandel, de werkzaamheden van CoMensha en de opvang, zorg- en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.

Deskundigheidsbevordering en trainingen worden met name gegeven aan ketenpartners en aan een breed scala van 1e lijns hulpverleners die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking komen en werken.

Het materiaal dat CoMensha momenteel inzet voor haar voorlichtingsactiviteiten, deskundigheidsbevordering en trainingen is grotendeels verouderd en achterhaald of is gewoonweg nog niet voor handen. De huidige problematiek van mensenhandel is groter en ingewikkelder geworden. De wereld is in beweging. Er zijn miljoenen mensen op drift en de grote migratiestromen hebben ook Nederland inmiddels bereikt.

Doelstelling en doelgroepen
De informatieve film zal ingezet worden bij voorlichting aan het brede publiek, bij onze ketenpartners en bij 1e lijns hulpverleners. Ook zal het gebruikt worden ter ondersteuning van deskundigheidsbevordering en trainingen in het werkveld.
De informatieve film zal opgebouwd worden uit diverse modulen die naargelang de doelgroep en de vraag bij elkaar gezocht en ingezet worden.

 

 

 

 


 

 

 

 

Project "Mannen in Beeld":
CoMensha Bewustwordingscampagne mannelijke slachtoffers mensenhandel in de seksindustrie

 
CoMensha probeert door bewustwordingscampagnes een breed publiek te bereiken om hen te informeren over deze misstanden. Wij maken mensenhandel zichtbaar door het slachtoffer een gezicht te geven, in beeld te brengen en hun verhaal te vertellen. Dit doen wij door jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagnes onder de noemer "Sluit je ogen niet voor mensenhandel." Zie: www.sluitjeogenniet.nl

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor mistanden in de prostitutiesector, de uitbuitingssituaties en mensenhandel. Meestal betreft het vooral vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel. Maar er zijn wel eerdere geluiden over minderjarige Oegandese, Roemeense en Iraanse jongens in de seksindustrie geweest. Toch is er over mannelijke slachtoffers mensenhandel in de seksindustrie te weinig bekend. Zij zijn letterlijk onzichtbaar. Zij worden amper aangetroffen, maar melden zich ook amper. Ook zijn zij mondjesmaat terug te vinden in de opvang en in de zorg- en hulpverlening. Het is nog niet helemaal duidelijk uitgekristalliseerd of de hulpverlening aan mannelijke slachtoffers uit de seksindustrie hetzelfde moet zijn als aan de vrouwelijke slachtoffers uit de seksindustrie. Het maatschappelijk werkveld vraagt CoMensha steeds vaker om gegevens en stand van zaken m.b.t. de doelgroep, maar net als zo velen hebben wij hierop nog geen goed antwoord.

Doelstelling en doelgroep
Het doel van de campagne is om aandacht te besteden aan mannelijke slachtoffers mensenhandel in de seksindustrie. Er is veel minder over hen bekend dan over mannelijke slachtoffers in de overige arbeidsuitbuiting. Ook is het onduidelijk in hoeverre jongens worden gedwongen om onveilig en zonder condoom te werken. Het moet een Publiciteitscampagne worden opdat zij zichtbaar worden. "Mannen in beeld, wij zijn er ook." De uitbuiting moet stoppen! Mannelijke slachtoffers in de seksindustrie moeten zich zelf durven te melden (taboedoorbreking). Beroepsgroepen, klanten en de publieke opinie moeten alerter worden op misbruik en dit durven te melden.

 

 

 

 


 

 

 

 

Project "Cliëntprofielen van slachtoffers mensenhandel in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM)"

 


De rol van CoMensha met betrekking tot de COSM is uniek. CoMensha is plaatsingsbevoegd in de COSM en is de enige organisatie met een actueel overzicht van het aantal beschikbaar bedden in de COSM's. Hierdoor kunnen slachtoffers van mensenhandel snel en veilig geplaatst worden.

CoMensha heeft sinds de start van de drie COSM veel gegevens verzameld over (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel die zijn opgevangen in de verschillende COSM's. Ook binnen de COSM's zelf is veel informatie bijeen gebracht over de cliënten, bijv. in de begeleidingsplannen van de cliënten. Met deze informatie is tot op heden weinig gedaan. Er is vanuit CoMensha en de COSM's veel behoefte om de beschikbare gegevens specifiek voor de COSM's in cliëntprofielen te vertalen en zo inzicht te geven in de groep cliënten die zij de afgelopen jaren hebben opgevangen (*). Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om in beeld te brengen waar verbeterpunten liggen zodat de begeleiding verder kan worden geoptimaliseerd.

Doelstelling
- Inzicht en kennis in de populatie van de COSM's en de hulpvragen van de cliënten gedurende een afgebakende periode.
- Ondersteuning van de COSM's met analyses en cliëntprofielen.
- Hiaten in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel op te sporen en daar acties aan koppelen.

Doelgroep
De vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van mensenhandel in de COSM's. Kinderen van de slachtoffers mensenhandel worden vooralsnog niet in dit project meegenomen. Er is momenteel niet veel informatie over de kinderen van de cliënten in de opvang beschikbaar.

(*) Uiteraard worden hierbij de wettelijke regels rondom privacy, toestemming en geheimhouding gerespecteerd.

 

 

 

 


 

 

 

 

Project "Talk Out Loud"

 
Edith Bernadette is werkzaam bij CoMensha en is een ervaringsdeskundige. Zij was ooit zelf het slachtoffer van een loverboy, maar wist zich uit zijn greep te bevrijden en haar eigen leven weer op te pakken en nieuw inhoud te geven.
Zij wil zich graag inzetten voor jonge vrouwen die ook slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van de misleidende technieken van de loverboys.

Doelstelling
Het is een laagdrempelig project dat door gesprekken meiden tot bewustwording wil laten komen. Bewustwording van hun relaties, bewustwording van wat nou echte vriendschap is en wat niet. Bewustwording van reacties op handelingen die je niet leuk vindt. En: hoe zie je jouw leven? Wat wil je doen, wat wil je worden?

Doelgroep
Het project is bedoeld om meisjes en jonge vrouwen samen te brengen in een normale, relaxte sfeer. Een sfeer die je ook terug vindt als je gezellig thuis op de bank zit te kletsen met je vriendin of lekker in een restaurantje met je vrienden.

 

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3