RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

World Conference Women's Shelter 2015

Van 3 tot en met 6 november 2015 is de derde World Conference Women's Shelter 2015 in het World Forum te Den Haag gehouden. Het onderwerp van de conferentie was geweld tegen vrouwen en kinderen.


Adviseur van CoMensha

Hare majesteit koningin Maxima was één van de hoofdsprekers. Zij sprak over relationeel geweld en economische onafhankelijkheid van mannen.


Er waren meer dan 1.000 deelnemers uit heel de wereld aanwezig. Ook CoMensha was aanwezig vanuit haar hoedanigheid dat zij de opvang coördineert voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Hiervoor plaatst zij mogelijke slachtoffers in de drie gespecialiseerde categorale opvanginstellingen en bij de diverse vrouwenopvang- en maatschappelijke opvanginstellingen.


Plenaire bijeenkomst

CoMensha heeft op alle vier de dagen een informatiestand bemenst en heeft tevens twee workshops gegeven. Eén over Safe Return en de ander i.s.m. de Nationale Politie, BNRM (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en en Seksueel Geweld tegen Kinderen) en HVO Querido over ketensamenwerking en het werken met verhoorkamers in een aantal opvanginstellingen.


Informatiestand van CoMensha

Er waren ook ongeveer 30 deelnemers afkomstig van de zes eilanden uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het betrof medewerkers en bestuursleden van de diverse vrouwen opvanginstellingen en medewerkers van de ministeries van Justitie en van Sociale zaken.


Deelnemers vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk in gesprek met het ministerie van VWS

Het Nederlandse ministerie van VWS heeft i.h.k.v. het verdrag van Istanbul die geweld tegen vrouwen en kinderen en huiselijk geweld, een bijeenkomst voor hen georganiseerd om hun wensen m.b.t. opvang op de eilanden te inventariseren. CoMensha was daar ook bij aanwezig m.b.t het onderwerp mensenhandel. CoMensha is voor de 6 eilanden "twinningpartner" op het gebied van mensenhandel. Belangrijke uitkomst van de bijeenkomst was dat het ministerie van VWS gaat ondersteunen in het organiseren van een regionale bijeenkomst op één van de zes eilanden in 2016 en dat de mogelijkheid van een regionale multidisciplinaire opvang wordt onderzocht. Ook voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Hiervoor is het ministerie van VWS voornemens om een werkgroep in het leven te roepen en zal CoMensha benaderen om hierin te participeren.

Foto's: CoMensha

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van november 2015.