KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Zeeuwse gemeenten slaan handen ineen voor gezamenlijke aanpak criminele uitbuiting

In opdracht van Taskforce-RIEC Brabant Zeeland heeft Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de honderd Zeeuwse jongeren gedwongen worden om strafbare feiten te plegen. Zij worden gedwongen om bijvoorbeeld te stelen, overvallen te plegen of softdrugs te verhandelen. 

Moeilijk zicht
Avans laat weten dat het moeilijk is om exact zicht op aard en omvang van het probleem te krijgen. Dat komt omdat lang niet alle scholieren alle vragen hebben beantwoord. Wel is in het onderzoek duidelijk geworden dat criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland voorkomt in alle opleidingsniveaus van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Gezamenlijke aanpak
De belangrijkste stakeholders gaan binnenkort op uitnodiging van wethouder André van der Reest (gemeente Goes) en Marga Vermue, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en burgemeester van Sluis, met elkaar om tafel om de gezamenlijke aanpak van dit probleem te bespreken, een plan te ontwikkelen en de randvoorwaarden voor de uitvoering van dit plan mogelijk te maken. 

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, juicht het initiatief van de bestuurlijke trekkers toe: “De Zeeuwse gemeenten zijn actief bezig met de aanpak van mensenhandel. Goed dat er nu ook extra focus komt op de aanpak van criminele uitbuiting van scholieren en dat ketenpartners en de scholen de handen ineen slaan om een gezamenlijk plan te ontwikkelen. Met name minderjarigen zijn gelet op hun jonge leeftijd bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting. Vaak zijn slachtoffers getekend voor hun leven. Meer kennis en expertise met betrekking tot het thema criminele uitbuiting bij scholen, preventie, betere signalering en passende hulp aan slachtoffers is daarom cruciaal. CoMensha zal de Zeeuwse gemeenten hierbij vanzelfsprekend ondersteunen.”