RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Zolang arbeidsuitbuiting wordt afgedaan als slecht werkgeverschap, krijgen slachtoffers niet de bescherming waar ze recht op hebben.

Nieuwsuur besteedde gisteren aandacht aan de zaak van negen Filipijnse truckers. De chauffeurs werden in Nederland jarenlang uitgebuit door de werkgever: te lange werkdagen, onder druk onklaar maken van de tachograaf en overtreden van de rijtijdenwet. De weekenden moesten ze in hun truck op een parkeerplaats doorbrengen. Het Openbaar Ministerie vindt weliswaar dat er sprake is van een zeer onwenselijke situatie en slecht werkgeverschap, maar oordeelt dat er te weinig bewijs is om te kunnen spreken van uitbuiting.

“Onbegrijpelijk. Zolang arbeidsuitbuiting wordt afgedaan als slecht werkgeverschap, krijgen slachtoffers niet de bescherming waar ze recht op hebben” zegt Ina Hut, directeur-bestuurder bij CoMensha (Coördinatiecentrum tegen mensenhandel).

De uitbuiting van de Filipijnse truckers staat niet op zichzelf. In 2020 nam het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting behoorlijk toe. In 2019 ontving CoMensha nog 261 meldingen, in 2020 waren dat er 449. Dat is een stijging van 70 procent. Deze stijging wordt met name verklaard doordat FairWork meer is gaan melden, omdat de AVG in tegenstelling tot hetgeen eerder werd aangenomen, hier toch mogelijkheden voor biedt. Wel dient in ogenschouw genomen te worden dat de werkelijke omvang nog vele malen groter is dan de meldingen die wij ontvangen van ketenpartners.

Vakbond FNV vindt dat de politiek in actie moet komen nu blijkt dat de huidige wet ontoereikend is. De Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar ziet de wil tot optreden graag meer omgezet in daden. In de uitzending van Nieuwsuur zei Bolhaar dat er nu eerst maximaal ingezet moet worden op wat we wel kunnen.

CoMensha vindt beide van belang. Ina Hut: “De huidige wetgeving wordt nu te eng toegepast. Om jurisprudentie te creëren moeten er meer zaken van arbeidsuitbuiting voor de rechter gebracht worden. We zien bijvoorbeeld dat zaken bestuursrechtelijk afgedaan worden of dat zaken bij voorbaat niet voor de rechter gebracht worden omdat het Openbaar Ministerie ze niet kansrijk acht. In samenwerking met FNV starten wij daarom een onderzoek om te kijken in hoeverre het huidige artikel (273f) aangepast kan worden of dat er een nieuw wetsartikel moet komen.”