RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Zorg- en regiocoördinatie

In een aantal regio's in Nederland, veelal verbonden aan opvanginstellingen, zijn enkele zorg- en regiocoördinatoren mensenhandel aan het werk. CoMensha werkt dagelijks met deze coördinatoren samen om opvang te regelen, registratiegegevens compleet te maken, procedures op te starten en te monitoren en cliënten door te plaatsen naar andere opvanglocaties.

Een aantal keren per jaar organiseert CoMensha een speciaal overleg voor deze coördinatoren.
In 2013 heeft CoMensha twee bijeenkomsten voor de zorg- en regiocoördinatoren georganiseerd. Tijdens deze overleggen zijn de volgende onderwerpen besproken: kinderpardon, terugkeer naar het land van herkomst, cliënten in asielzoekerscentra en wijziging van de B9 naar de B8.3 regeling.

In 2013 zijn drie nieuwe regiocoördinatoren gestart, één een Arnhem en twee in de provincie Limburg. CoMensha is betrokken geweest bij de selectieprocedure en bij het inwerken.