LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Zorgcoördinatie

CoMensha heeft in samenwerking met de zorgcoördinatoren een notitie opgesteld met taken en verantwoordelijkheden van een zorgcoördinator. Uitgangspunt is dat, ondanks regionale verschillen, slachtoffers van mensenhandel overal in Nederland recht hebben op zorg. Deze hulp moet niet afhankelijk zijn van de plek in Nederland waar het slachtoffer zich bevindt. Het uitgangspunt van de zorg is dat het slachtoffer regie houdt over wat er met hem of haar gebeurt.

Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Om slachtoffers mensenhandel adequaat te begeleiden, is specifieke kennis nodig v.w.b. het strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke traject, maar ook op het gebied van psychosociale begeleidingsmogelijkheden bij problematieken die aan mensenhandel gerelateerd zijn.

Slachtoffers van mensenhandel hebben (deels) andere behoeften ten aanzien van opvang, begeleiding en hulpverlening dan de 'standaard-bewoners' van b.v. de (vrouwen)opvang, veelal slachtoffers van huiselijk geweld of dak- en thuislozen. Ook geldt er specifieke regelgeving die niet altijd eenvoudig is. Dit alles maakt dat voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel specifieke expertise vereist is.

Veel slachtoffers mensenhandel verblijven niet in een opvanginstelling waardoor ambulante hulpverlening nodig is. Daarnaast blijven slachtoffers die uit de opvang vertrekken, vaak behoefte houden aan begeleiding. Dit vindt deels plaats vanuit de nazorg door de opvangvoorzieningen, maar voor een groot deel ook niet.

De zorgcoördinator zorgt er onder meer voor dat, vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject, de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart. De zorgcoördinator vervult een belangrijke functie in het netwerk; hij of zij informeert het netwerk, voorziet het van kennis en expertise en is zichtbaar en bereikbaar voor andere organisaties.Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015