LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Zorgcoördinatoren

Ook dit jaar faciliteert CoMensha een platform voor de zorgcoördinatoren mensenhandel waarin zij elkaar kunnen ontmoeten en belangrijke zaken met elkaar kunnen bespreken. Er zijn diverse overleggen voor 2016 ingepland. De aftrap is afgelopen maart geweest. Met de aanwezigheid van 12 zorgcoördinatoren was de bijeenkomst goed bezocht. Onderwerpen die zijn besproken waren onder andere:

  • De landelijke uitrol van zorgcoördinatie in Nederland (i.c.m. commissie Lenferink);

  • De opvang van en hulpverlening aan vrouwelijke, meerderjarige, Nederlandse slachtoffers van mensenhandel;

  • De zorgcoördinatie rondom minderjarige slachtoffers van mensenhandel.


CoMensha is erg blij met deze grote opkomst en de aanwezigheid van de nieuwe zorgcoördinatoren uit Drenthe en Eindhoven. De tomeloze energie waarmee de zorgcoördinatoren zich inzetten voor slachtoffers van mensenhandel wordt door CoMensha zeer gewaardeerd. Wij hopen deze fijne samenwerking nog lang te kunnen voortzetten en uit te breiden.

Het belang van zorgcoördinatie moet zeker op waarde geschat worden. Een goede, duurzame verbinding met elkaar en andere ketenpartners is hierin essentieel. Om deze verbinding te waarborgen is er dit jaar voor gekozen om de zoco-overleggen beter aan te laten sluiten op het Strategisch Overleg Mensenhandel* en de Taskforce Mensenhandel**. Op deze manier kunnen informatie en signalen vanuit het werkveld vloeiender gedeeld en 'opgeschaald' worden naar een strategisch niveau en zo nodig worden vertaald in beleidsaanbevelingen c.q. beleidswijzigingen.

Ook zal CoMensha in 2016 een tweetal themadagen voor het SOM en de zorgcoördinatoren organiseren. Tijdens deze extra ontmoetingsmoment voor de verschillende partners kunnen thema's die relevant zijn voor het werkveld behandeld worden.

* Het SOM is een overleg van maatschappelijke (zorg)instellingen die een groot deel van de slachtoffers mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigingsfunctie vervullen. Voor meer informatie, lees ook het nieuwsbericht over het SOM.
**De Taskforce Aanpak Mensenhandel is in 2008 ingesteld door het ministerie van Justitie. De Taskforce staat onder voorzitterschap van het OM en bestaat uit leden van diverse ministeries, politie, gemeenten, CoMensha, Jeugdzorg, Kamer van Koophandel en meer. De brede samenstelling maakt een integrale benadering mogelijk. De hoofdtaak van de Taskforce is het signaleren van knelpunten bij de aanpak van mensenhandel en het aandragen van oplossingen. De 'Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen' is bij de vergaderingen van de Taskforce aanwezig als toehoorder.

 

 

 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1