KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Zorgcoördinatorendag 2014

"Zonder papieren, maar niet zonder mogelijkheden"

CoMensha nodigt u uit deel te nemen aan deze dag waarin het bevorderen en uitwisselen van kennis centraal staat.
De positie van slachtoffers van mensenhandel met een onzekere verblijfstatus zal het thema zijn.
Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen zijn:
- Welke toekomstperspectieven hebben slachtoffers van mensenhandel aan het einde van hun juridische traject?
- Tegen welke (on)mogelijkheden lopen jij en je cliënt aan?

Datum: donderdag 24 april
Tijd: 10.00 “ 16.00 uur
Plaats: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT, Utrecht

Bij deze willen we u alvast vragen deze datum in de agenda's te noteren.
We zijn nog druk bezig met de definitieve vaststelling van het programma “ deze wordt zo spoedig mogelijk aan u bekend gemaakt.

Aanmelden kan tot 18 april a.s. per E-mail bij Suzanne de Jong: s.dejong@comensha.nl
We hopen u of een collega te verwelkomen!