KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Zorgcoördinatorenoverleg

CoMensha organiseert drie landelijke overleggen voor alle regio-/zorgcoördinatoren. Op 19 februari 2015 zal het eerste overleg plaatsvinden.

Tijdens ieder overleg worden er diverse thema's besproken, zoals bijvoorbeeld de landelijke ontwikkelingen rondom slachtoffers van mensenhandel, behoefte-inventarisatie zorgcoördinatorenthemadag, opvang voor slachtoffers, knelpunten in de regio en meer. Op 21 mei en 10 december zullen de volgende overleggen plaatsvinden.

Voor vragen of meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Naima Rath via n.rath@comensha.nl.