LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Zorgcoördinatie regio Twente

Per 1 mei 2021 heeft CoMensha het werkgeverschap van de zorgcoördinator regio Twente formeel overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente waarbinnen het Kenniscentrum Mensenhandel Twente als onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Twente is gepositioneerd. Voorgaande ontwikkeling past in de visie van CoMensha, dat zorgcoördinatie in de regio gepositioneerd moet worden om zo effectief deze rol te kunnen vervullen voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Zij moeten bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, uitkering en een zorgverzekering aanvragen en zich inschrijven bij de gemeente. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze slachtoffers in een regio. De coördinatoren zorgen ervoor dat de juiste procedures worden opgestart en voeren hier de regie op. De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt. Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject.

zorgcoördinatie

CoMensha zet zich in voor een landelijk dekkend netwerk voor zorgcoördinatie. Hoewel er uitbreiding is, is het landelijk netwerk nog zeker niet helemaal sluitend, zie de grijze gebieden op de landkaart. De inkleuring geeft overigens niet altijd de garantie dat er voldoende fte/capaciteit voor zorgcoördinatie is.