KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Zorgverlenersproject: meer aandacht voor mensenhandel bij Veilig Thuis

Bijna 90% van alle mensen die in een mensenhandelsituatie zit, komt zeker één keer in contact met een zorgverlener. Toch weet maar 20% van alle zorgverleners genoeg om deze vorm van geweld goed te kunnen signaleren en slachtoffers te kunnen ondersteunen. Daarom zet CoMensha zich in om zorgverleners voor te lichten over mensenhandel, waaronder Veilig Thuis. 

Na het uitbrengen van de Factsheets voor zorgprofessionals tezamen met vijftig organisaties, is er bij CoMensha nu volop aandacht voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van mensenhandel bij de medewerkers van Veilig Thuis (VT). CoMensha helpt bovendien alle 26 Veilig Thuis-organisaties in het land bij het integreren van het onderwerp mensenhandel in hun protocollen, richtlijnen en handelswijzen en geeft voorlichting over mensenhandel. 

Factsheets overzicht

Zo initieerde CoMensha eerder dit jaar in maart het eerste landelijke overleg van VT-aandachtsfunctionarissen mensenhandel. Hierbij waren medewerkers uit negen verschillende VT-regio’s aanwezig. Daar bleek o.a. dat er grote behoefte is aan meer informatie over mensenhandel, opleiding en trainingen. 

Voorlichting is belangrijk
Daarop hebben de VT-managers tijdens hun landelijke overleg in mei voorlichting gekregen van CoMensha. De managers hebben aldaar onderschreven dat mensenhandel een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is, welke ook in de meeste gevallen bij Veilig Thuis past. 

Inmiddels heeft CoMensha voorlichtingssessies bij VT Gooi en Vechtstreek, Noord-Brabant Midden en Zuidoost Brabant gehouden en staan er bijeenkomsten gepland bij de VT-organisaties in Noord Brabant-Oost, Noord-Midden Limburg en Twente.  

Bovendien staat er een tweede landelijk VT-overleg van aandachtsfunctionarissen mensenhandel gepland op maandag 28 oktober te Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst staat criminele uitbuiting centraal.
Het doel is om dan samen verder te praten over de rol van VT hierin en om het bewustzijn over de verschillende vormen van mensenhandel te vergroten. Een mensenhandelspecialist van de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie zal ingaan op hun werkwijze en op de samenwerking met VT op dit thema. Ook zal een ervaringsdeskundige en tevens hulpverlener aanwezig zijn om zijn ervaringen vanuit het slachtofferperspectief te delen. 


Meer weten over het project? Neem contact op met Marcus de Koning-Man of Helen de Jong. 


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van oktober 2019.