JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Actualiteiten

Actualiteit

Input CoMensha voor Algemeen Overleg Mensenhandel

Op 5 december 2019 is er een Algemeen Overleg Menshandel bij de Vaste commissie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Daar zal onder meer gesproken worden over de evaluatie van de pilot...

Actualiteit

Kennisdag Kwetsbaarheid in Migratie

Vrijdag 22 november organiseerde CoMensha bij het Humanity House in Den Haag een kennisdag voor de medewerkers van Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSMs). Ook andere...

Actualiteit

7 december: loop mee met de Survivors Walk in Arnhem

Twee voormalig slachtoffers van mensenhandel, Malaika en Edith-Bernadette, gaan een Survivors Walk houden op zaterdag 7 december a.s. in Arnhem. Ze willen daarmee bewustwording creëren dat er...