KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Actualiteiten

NOS: 'Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons'


Volgens diensten Europol en de FIOD zijn nagelsalons al langer aantrekkelijk voor criminelen, om er geld wit te wassen of illegalen te laten werken. In Engeland is duidelijk geworden dat...

Personeelsnieuws december 2018


CoMensha mocht de afgelopen periode vier nieuwe collega's verwelkomen: Lucy Wolsink, Mariët van der Graaff en Marcus de Koning-Man die aan de slag zijn gegaan als respectievelijk Consulent (2x)...

Internationale ketensamenwerking


Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom neemt CoMensha actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse...

Eindcongres Mensenhandel UvA


Donderdag 13 december jl. gaf CoMensha 'acte de présence' bij het eindcongres Mensenhandel van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het congres werd georganiseerd door het studententeam dat het...

Aandacht voor mensenhandel in medische sector


Dankzij extra subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is CoMensha gestart met een project met specifieke aandacht voor signalering mensenhandel in de...

Impressieverslag van onze Ontmoetingsdag


Op woensdag 10 oktober jl. organiseerde CoMensha de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. Dit keer waren er zo'n honderd mensen. Mede dankzij...