RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Actualiteiten

Actualiteit

Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt voorgesteld om de strafbaarstelling van seksuele misdrijven in het Wetboek van...

Actualiteit

Verbeter woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten

Onlangs heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aanbevelingen gedaan m.b.t. de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten op de korte termijn. Om de omstandigheden voor deze...

Actualiteit

Maak van asielzoekers geen tweederangsburgers!

Afgelopen week kwam het onderzoek van Lost in Europe (Argos en NRC) naar buiten waaruit blijkt dat er in 2019 bijna duizend mensen van Nigeriaanse afkomst, waaronder zwangere vrouwen, zijn...

Actualiteit

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Samen met collega-organisaties pleit CoMensha al jaren voor betere woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten. Door de coronapandemie is extra zichtbaar geworden dat deze hardwerkende...