JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Actualiteiten

Zeventig tolken volgen webinar over mensenhandel


Onze adviseur Sandra geeft training aan de tolken via het webinar van KTV-Kennisnet. Onze collega Sandra van der Berg gaf dinsdagavond 18 september jl. voor KTV-Kennisnet een webinar aan maar...

#OpenJeOgen geopend op de Grote Markt te Almere Stad


Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, en wethouder Loes Ypma van de gemeente Almere openen de tentoonstelling op de Grote Markt. Onze fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' is...

Mensenhandel gaat over landsgrenzen


Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom nemen we actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse...

Personeelsnieuws - september 2018


Nadat hij al sinds 2009 heeft samengewerkt met CoMensha voor zijn promotie, werkt Rik Viergever sinds juni vorig jaar bij CoMensha. Sinds 1 juli jl. vervult Rik de rol van projectleider en houdt...