menu Steun ons
Rahul
Rahul  Mijn verhaal Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten  
Steun de slachtoffers
Beleid maandag 19 mar 2018

Gemeente Almere kiest voor aanpak mensenhandel! Welke gemeenten volgen?

Gemeente Almere kiest voor aanpak mensenhandel! Welke gemeenten volgen?
Ronde Tafelgesprek draagt bij aan aanpak mensenhandel! Welke gemeenten volgen?

CoMensha mocht op 10 januari van dit jaar een CU-delegatie van gemeenten uit en de provincie Flevoland op haar kantoor verwelkomen voor een werkbezoek. Het werkbezoek heeft geleid tot een uitnodiging om op 8 maart aan te zitten bij de Ronde Tafelgesprek over mensenhandel bij de Raad van Almere. De bijdrage van CoMensha aan de Ronde Tafel, Ina Hut en Brian Varma, samen met burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar en zorgcoördinator Carla Keegel uit Utrecht/Gelderland, heeft er mede voor gezorgd dat er binnen de Raad een breed draagvlak ontstond voor een stevige aanpak van mensenhandel.
"Yes! De #raad036 stemt unaniem in met motie om serieus werk te maken van aanpak mensenhandel", meldde Marcel Benard, lijsttrekker van de CU Almere donderdagavond 15 maart op Twitter. Het is een mooi, breed gedragen resultaat na indiening van een motie Aanpak Mensenhandel door de CU. Dat vinden wij natuurlijk super goed nieuws en zijn blij dat alle leden van de raad deze motie steunen. Een mooi voorbeeld dat naar wij hopen goed doet volgen in andere gemeenten.

Op 10 januari van dit jaar mocht CoMensha een CU-delegatie van gemeenten uit en de provincie Flevoland zelf op ons kantoor verwelkomen voor een werkbezoek. Het werkbezoek heeft geleid tot een uitnodiging aan Ina Hut, directeur-bestuurder, en Brian Varma, manager, om aan te zitten bij de Ronde Tafelbijeenkomst over mensenhandel bij de Raad van Almere. Samen met burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, die zich als burgemeester en lid van de Task Force Mensenhandel sterk maakt voor gemeentelijke/regionale aanpak, en zorgcoördinator Carla Keegel te Utrecht/Gelderland Zuid, benadrukten zij dat de aanpak van mensenhandel specifieke aandacht vereist. Daarbij is een goede zorgcoördinatie van slachtoffers van mensenhandel onontbeerlijk zoals ook uit het eerder verschenen rapport van de commissie Lenferink blijkt.

De bijdrage aan de Ronde Tafel Bijeenkomst heeft er mede voor gezorgd dat er binnen de raad een breed draagvlak ontstond voor een stevige aanpak van mensenhandel. Daarop heeft de CU te Almere samen met de PvdA, VVD en SP een motie ingediend die op 15 maart jl. dus unaniem werd aangenomen. Een overduidelijk politiek signaal voor het nieuwe college te Almere. Na de verkiezingen op 21 maart kan zij aan de slag om uiterlijk 1 juli 2018 een voorstel te doen aan de raad voor een sluitende aanpak van mensenhandel, waarin bewustwording, signaleren en melden de voornaamste speerpunten zijn. En, als onderdeel van dit beleid zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 september 2018, een zorgcoördinator mensenhandel aan te stellen.

Kijk hier het Ronde tafelgesprek terug (Zaal Hout).
Lees ook Almere Deze weekDit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018