menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers
Voorlichting vrijdag 16 nov 2018

Overzicht Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie beschikbaar

Overzicht Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie beschikbaar
CoMensha heeft een overzicht gemaakt van de contactgegevens van de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie. Bij deze meldpunten kun je terecht als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving, of als je zelf in een (mogelijke) mensenhandelsituatie zit. Ook kun je er terecht voor informatie en advies over loverboys en jeugdprostitutie.

Klik hier voor het overzicht van de meldpunten.

CoMensha heeft in 2017 het initiatief genomen om een Platform voor de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie op te zetten. Loverboys zijn mensenhandelaren die een aantal specifieke technieken gebruiken om hun slachtoffers uit te buiten, meestal in de sekswerksector of in de criminaliteit (bijvoorbeeld drugs vervoeren of bankrekeningen openen).

Doel van het Platform is het afstemmen van de verschillende werkwijzen, verduidelijken van de samenwerking met ketenpartners, ervaringen uitwisselen en successen en knelpunten te bespreken. CoMensha organiseert op periodieke basis een bijeenkomst voor alle Regionale meldpunten loverboyproblematiek in Nederland.

Daar waar geen Regionaal meldpunt is, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, via (033) 448 11 86 of info@comensha.nl.