menu Steun ons
Leo
Leo  Mijn verhaal Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen  
Steun de slachtoffers

Suggesties voor gemeenten over lokaal en regionaal mensenhandelbeleid

CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, ondersteunt en assisteert op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de VNG gemeenten op de volgende punten:

• bewustwording rondom mensenhandel (bijvoorbeeld d.m.v. een tentoonstelling);
• zorgcoördinatie mensenhandel;
• ketenregie (en ketenregisseurs) mensenhandel;
• beleidsplannen/-documenten over mensenhandel;
• gemeentelijke aandachtsfunctionarissen mensenhandel;
• actieve signalering van mensenhandel door functionarissen binnen gemeenten;
• overlegmechanismen voor mensenhandel (bijvoorbeeld regionale tafels mensenhandel);
• inbedding van bovenstaande onderwerpen in bestaande structuren.

In het document - dat hieronder te downloaden is - is informatie te vinden die nuttig kan zijn bij het implementeren van een lokaal en regionaal mensenhandelbeleid en suggesties voor hoe de gemeente de afspraken in het IBP 2018 kan volgen.

Het document is nog een concept; we beogen snel een definitieve versie beschikbaar te hebben. We willen ook gemeenten zoveel mogelijk assistentie bieden bij het ontwikkelen van oplossingen die passen bij lokale contexten en bieden daarvoor begeleiding. Werkt u voor een gemeente en stelt u assistentie of ondersteuning rond dit onderwerp op prijs? Dan horen we graag van u hoe we u kunnen helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project binnen CoMensha, dr. Rik Viergever, r.viergever [apestaartje] comensha.nl .

Voor uw gemak hebben we ook alle relevante richtlijnen, aanbevelingen, signalenkaarten en andere behulpzame documentatie die wordt besproken in het onderstaande document bij de bronvermelding op pagina 24 en 25 met suggesties verzameld. Deze zijn beschikbaar als een .zip-file, ook hieronder te downloaden.Suggesties voor gemeenten over lokaal en regionaal mensenhandel beleid