KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen

Het onafhankelijke, landelijke Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is een initiatief van Terre des Hommes en CoMensha. Uitbuiting is een groot maatschappelijk probleem waarop te weinig zicht is. Met het bundelen van de krachten willen we een effectievere aanpak van uitbuiting van minderjarigen. 

Uitbuiting van minderjarigen  
Het Meldpunt richt zich op alle vormen van uitbuiting van minderjarigen. Seksuele uitbuiting, (waaronder loverboyproblematiek, sextortion, grooming en jongensprostitutie), is hierin de meest bekende vorm in Nederland. Maar ook criminele uitbuiting -veelal druggerelateerd-, gedwongen bedelarij en arbeidsuitbuiting kunnen worden gemeld. Meldingen zullen zo mogelijk ICT-forensisch worden onderzocht en vervolgens - met instemming van de melder of met anoniem laten van de melder - worden gedeeld met de politie of andere partijen die hulp kunnen bieden.  

CoMensha en Terre des Hommes  
Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen word beheerd door CoMensha en onderhoudt contact met de melder, doet uitvraag en beoordeelt de meldingen. Op basis daarvan krijgt de melding opvolging. Dit kan leiden tot doorzetting naar het onderzoeksteam van Terre des Hommes of naar de politie, zorgcoördinatoren of regionale meldlijnen. Bij doorzetting naar Terre des Hommes is er de mogelijkheid ICT forensisch onderzoek naar de daders te doen en de bevindingen met politie te delen. 

Het Meldpunt richt zich nadrukkelijk op zowel het algemene publiek, waaronder de slachtoffers, hun familie, en iedereen die uitbuiting vermoedt.

Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is bereikbaar via 0800 - 0034 en via de website www.melduitbuitingminderjarigen.nl