KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

E-module voor hulpverleners migranten

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over mensenhandel heeft CoMensha met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een e-learning module gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Door alert te zijn op mensenhandel, zorgen we samen dat meer slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben!

De interactieve module richt zich op medewerkers en vrijwilligers die contact hebben met volwassen en minderjarige asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerde migranten en buitenlandse werknemers. De module is ook geschikt voor migrantenorganisaties. De module duurt circa 30 minuten en bestaat uit twee onderdelen:

  • ‘Wat is mensenhandel’
  • en ‘Hoe kun jij helpen’.

Binnen deze onderdelen wordt ingegaan op onder meer de verschillende vormen van uitbuiting, signalen van mensenhandel en hoe te handelen bij een vermoeden van mensenhandel.

De e-module is gratis. Klik hier om naar de e-module op de site van het Rode Kruis te gaan.

Als je vragen hebt, kun je van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met onze Helpdesk. Je kunt ook mailen naar mensenhandelacademy@comensha.nl.