JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden

logo-rode-kruis-fairwork

Ongedocumenteerde migranten lopen een groot risico om slachtoffer van mensenhandel te worden. Dit komt onder meer doordat zij niet legaal mogen werken. Onvoldoende bewustzijn over deze risico’s en over hun rechten vergroot hun kwetsbare positie. Hulpverleners voor ongedocumenteerden bij bijvoorbeeld (dag)opvang, juridisch loket of medisch spreekuur kunnen een belangrijke rol spelen in bescherming tegen uitbuiting.

Het Rode Kruis en FairWork werken samen in het project ‘Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden’. Zij trainen hulpverleners van steunorganisaties in het herkennen, bespreken en opvolgen van signalen van mensenhandel. Dit gebeurt via e-learning en fysieke training. Deelnemers leren tevens om cliënten preventief te  informeren, zodat zij weerbaarder worden. Alle materialen zijn samengebracht in een toolkit. Daarnaast geven Rode Kruis en FairWork op aanvraag de voorlichtingsworkshop “Ken je rechten als je werkt” aan ongedocumenteerden.

Aan dit project droegen migranten met en zonder uitbuitingsverleden bij door te vertellen hoe zij graag geïnformeerd willen worden over hun rechten en risico’s. Hulpverleners gaven input en in de Adviesraad zitten vertegenwoordigers van o.a. CoMenshaBureau Nationaal Rapporteur MensenhandelLeger des Heils, STIL, AVIM en de Arbeidsinspectie.

Meer informatie: osm@redcross.nl

Download de flyer over training en voorlichting (PDF)