KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Toolkit mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden

2afb500pxToolkitMHvoorOngedocumenteerden

Speciaal voor hulpverleners die werken met ongedocumenteerden ontwikkelden Rode Kruis en FairWork tools voor herkenning en opvolging van signalen én preventieve voorlichting. De documenten zijn onderdeel van de training voor steunorganisaties ongedocumenteerden, maar zijn ook los te gebruiken.

Meer informatie: OSM@redcross.nl

Introductie toolkit
Deze toolkit helpt om signalen van mogelijk slachtofferschap bij cliënten te herkennen en adequaat op te volgen en preventief rechten en risico’s te bespreken met ongedocumenteerde cliënten zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen uitbuiting.
Download het document (PDF)

Signalenlijst mensenhandel onder ongedocumenteerden
Welke signalen kun je herkennen bij een ongedocumenteerde cliënt die slachtoffer is van arbeids-, seksuele of criminele uitbuiting? Deze Signalenkaart is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners van steunorganisaties.
Download het document (PDF)

Checklist doorvragen bij signaal mensenhandel
Hoe ga je het gesprek aan met een ongedocumenteerde cliënt die mogelijk slachtoffer is van mensenhandel/uitbuiting? Welke vragen kun je stellen? Deze beknopte checklist is ontwikkeld om je vermoeden te checken en je vervolgstap te bepalen.
Download het document (PDF)

Kernboodschappen mensenhandel
Hulpverleners kunnen in contact met ongedocumenteerden preventief informatie geven zodat cliënten minder risico lopen op mensenhandel/ uitbuiting. Deze twopager kun je gebruiken in gesprek en bevat de belangrijkste informatie voor ongedocumenteerde migranten over hun rechten en over uitbuiting.
Download het document (PDF)

Beschikbare hulp voor slachtoffers mensenhandel
Er is gratis gespecialiseerde hulp beschikbaar in geval van mogelijke mensenhandel/uitbuiting. Ook als iemand geen papieren heeft. Dit document informeert je over de mogelijkheden voor een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel en over instanties die kunnen meedenken en adviseren.  
Download het document (PDF)

Of dowwnload alle documenten in de Toolkit mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden (ZIP bestand)