LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

STEP: Toolkit & voorlichtingsmateriaal

De op deze pagina gepubliceerde toolkit en voorlichtingsmateriaal helpen medewerkers in de asielketen van o.a. het COA, Nidos, VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en amv-opvanglocaties om bewoners en jongeren vanaf twaalf jaar te informeren over mensenhandel.

De toolkit is een resultaat van het transnationale STEP-project: Sustainable integration of Trafficked human beings through proactive identification and Enhanced Protection. Doel van dit STEP-project is het bewustzijn over mensenhandel onder asielzoekers te vergroten, zodat zij zichzelf kunnen beschermen en zodat slachtoffers weten waar zij hulp kunnen vragen. De STEP-partners verzamelden ook materialen die gebruikt kunnen worden bij de voorlichtingen aan asielzoekers.

Nederlandse partners waren het Nederlandse Rode Kruis, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland (VWN), Nidos en CoMensha. Het Britse Rode Kruis leidde het transnationale project. Bij de totstandkoming waren meer dan vijftig asielzoekers en voormalig slachtoffers betrokken en tientallen medewerkers en vrijwilligers uit de asielketen en daarbuiten. De samenvatting van het onderzoek naar de informatiebehoefte van asielzoekers wordt later dit jaar gepubliceerd.

STEP eindigde in april 2019 en werd medegefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie. Eind 2021 is de toolkit geüpdatet met subsidie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor meer informatie over STEP, mail naar osm@redcross.nl